กรมอุทยานฯ เร่งติดตามหมีควาย​ พร้อมตั้งชุดช่วยเหลือสัตว์ป่า​ กำชับเจ้าหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหมีควายเป็นสำคัญ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8​ เปิดเผยว่าได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินลาดตระเวนเพื่อตรวจหารอยเท้าของหมี โดยขยายวงรอบด้าน ห่างจากแปลงกระชับพื้นที่ระยะทางประมาณ 2 กม. จนกระทั่งเวลา 11.39 น. ได้ตรวจเจอรอยหมี คาดว่าเป็นรอยใหม่ บริเวณบ้านโนนทองหลาง ต.สีชมพู และพบมูลของหมีใหม่ๆ อีกทั้งชาวบ้านก็แจ้งเบาะแสว่าพบหมี จึงแกะรอยตามไป และ พบหมีควายปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงเวลา 14.00 น. และ 16.00 น. ที่วัดป่าห้วยหินลาด บ้านโนนทองหลาง ต.สีชมพู และเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการกระชับพื้นที่ โดยการใช้ตาข่ายดักล้อมรอบวัดบริเวณที่เป็นช่องโหว่ และจุดไฟรอบวัด รวมถึงวางกรงดัก และตรึงกำลังรอบบริเวณวัด

 

นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผอ.สบอ.8 ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ที่ 534/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานชุดปฏิบัติการติดตามช่วยเหลือสัตว์ป่าในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ในการลาดตระเวน และติดตามหมีความ วันละ 4 ชุด (1 ชุด มีเจ้าหน้าที่ 6 นาย)

 

ทั้งนี้นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผอ.สบอ.8 ได้ลงพื้นที่บริเวณวัดป่าร่องหินลาด เพื่อสั่งการและร่วมปฎิบัติการ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำให้ปฎิบัติตามแผนการฯ อย่างเคร่งครัด และปรับแผนการจับหมีให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเน้นความปลอดภัยทั้งคน และหมีควายตลอดจนทรัพย์สินฯ โดยให้จัดชุดลาดตระเวนไว้ในพื้นที่ ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อแกะรอยหมีควาย ตรวจกรงดัก และหาข่าวหมีควายในพื้นที่ เมื่อสามารถทราบว่าหมีควายอยู่ตรงไหนให้นำกรงดัก ดักเป็นรัศมี ประมาณ 100-200 เมตร และติดกล้อง camera tap หน้ากรง หากพบติดกรงดักให้แจ้งสัตวแพทย์ และทีมช่วยเหลือสัตว์ป่า เพื่อทำการเคลื่อนย้ายต่อไป และให้เน้นประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านเกี่ยวกับการระมัดระวังและการปฏิบัติตัว จากการถูกสัตว์ป่าทำร้าย

 

นอกจากนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม กำลังพล จากทุกภาคส่วน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือด้านสัตว์ป่า ไว้อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชม. โดย ผอ.สบอ.8 อยู่ในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ อำนวยการ สั่งการ ควบคุมกำกับในการช่วยเหลือ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยได้จัดทีมประชาสัมพันธ์พูดคุยกับประชาชนได้ทราบถึงเป้าหมายในการดูแลและช่วยเหลือสัตว์ป่า(หมีควาย) จนประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและเข้าใจในการปฎิบัติการเพื่อช่วยเหลือหมีควายในครั้งนี้ และไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อีกต่อไป

 

การปฎิบัติงานครั้งนี้ได้เน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนความปลอดภัยของหมีควาย ดังกล่าวนี้ด้วย สำหรับผลคืบหน้าเป็นประการใด จะรายงานเพื่อโปรดทราบโดยด่วนต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ: ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช