ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุ่งภูมิทัศน์ เก็บขยะ ฉีดพ่นควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 15 ก.ย. 63 พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ ผกก.สน.วังทองหลาง, ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธาน กต.ตร.สน.วังทองหลาง เจ้านหน้าที่ตำรวจ, อาสาสมัครตำรวจบ้าน(อินทรีเหล็ก)ร่วมกับ สำนักงานเขตวังทองหลาง, ทหาร, สาธารณสุข 15, ร่วมด้วยช่วยกัน และประชาชนจิตอาสาชุมชนร่วมสามัคคี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุ่งภูมิทัศน์ เก็บขยะ ฉีดพ่นควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ณ ชุมชนร่วมสามัคคี เขตวังทองหลาง