กลุ่มบริษัทเบญจจินดา อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

โดยมีคุณธนพนธ์ เบญจรงคกุล ผู้แทนจากกลุ่มบริษัทเบญจจินดา และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ อัญเชิญเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุขต่ออาณาประชาราษฎร์