ร่วมด้วยช่วยกันมอบน้ำดื่มช่วยไฟไหม้ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ให้กับคุณกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผอ.เขตธนบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 81 หลังคาเรือน โดยมีการตั้งจุดประสานงานอยู่ที่วัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี