บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ให้บริการขนม น้ำดื่มกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล ผู้บริหาร บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมพนักงานให้บริการขนม น้ำดื่มกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวงโดยแบ่งรอบการบริการเป็น 2 รอบ ได้แก่เวลา 10.00-12.00 น. และรอบเวลา 15.00-18.00 น. มีประชาชนเข้าแถวรอรับอย่างเป็นระเบียบ