น้ำป่าไหลหลาก! ท่วมต.บ่อสาก อ.เมือง จ.น่าน

อาสาร่วมด้วยพัฒนาการ 44 รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในหมู่ที่ 13 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน น้ำไหลแรงเข้าท่วมบ้าน และท่วมเส้นทางไม่สามารถผ่านได้ 

 

เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วยพัฒนาการ 44