เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2 - 3 วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่จังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 1- 3 สิงหาคม 2563 

เครดิต : กรมทรัพยากรธรณี