ทั่วโลกป่วยโควิด 17.7 ล้าน เพิ่ม 2.8 แสน - USA ติดอีก 7 หมื่น

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น.

ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกกว่า 215 ประเทศ รวมแล้วกว่า 17,745,668 ราย เพิ่มขึ้น 282,171 ราย
เสียชีวิต 682,197 ราย เพิ่มขึ้น 6,234 ราย รักษาหาย 11,151,834 ราย

 

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 4,705,889 ราย เพิ่มขึ้น 70,904 ราย เสียชีวิต 156,747 ราย เพิ่มขึ้น 1,462 ราย รักษาหาย 2,327,572 ราย
2. ประเทศบราซิล มีผู้ติดเชื้อ 2,666,298 ราย เพิ่มขึ้น 52,509 ราย เสียชีวิต 92,568 ราย เพิ่มขึ้น 1,191 ราย รักษาหาย 1,884,051 ราย
3. ประเทศอินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 1,697,054 ราย เพิ่มขึ้น 57,704 ราย เสียชีวิต 36,551 ราย เพิ่มขึ้น 765 ราย รักษาหาย 1,095,647 ราย
4.ประเทศรัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 839,981 ราย เพิ่มขึ้น 5,482 ราย เสียชีวิต 13,963 ราย เพิ่มขึ้น 161 ราย รักษาหาย 638,410 ราย
5. แอฟริกาใต้ มีผู้ติดเชื้อ 493,183 ราย เพิ่มขึ้น 11,014 ราย เสียชีวิต 8,005 ราย เพิ่มขึ้น 193 ราย รักษาหาย 326,171 ราย
6. ประเทศเม็กซิโก มีผู้ติดเชื้อ 416,179 ราย เพิ่มขึ้น 7,730 ราย เสียชีวิต 46,000 ราย เพิ่มขึ้น 639 ราย รักษาหาย 272,187 ราย
7. ประเทศเปรู มีผู้ติดเชื้อ 407,492 ราย เสียชีวิต 19,021 ราย รักษาหาย 283,915 ราย
8. ประเทศชิลี มีผู้ติดเชื้อ 355,667 ราย เพิ่มขึ้น 2,131 ราย เสียชีวิต 2,131ราย เพิ่มขึ้น 80 ราย รักษาหาย 328,327 ราย
9. ประเทศสเปน มีผู้ติดเชื้อ 335,667 ราย เพิ่มขึ้น 2,131 ราย เสียชีวิต 28,445 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย
10.ประเทศอิหร่าน มีผู้ติดเชื้อ 304,204 ราย เพิ่มขึ้น 2,674 เสียชีวิต 16,766 ราย เพิ่มขึ้น 197 ราย หายดี 263,519 ราย

 

ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 108 มีผู้ติดเชื้อ 3,310 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.