ร่วมด้วยช่วยกัน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมความร่วมมือการประชาสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน

วันที่ 13 ก.ค. 63 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชุมร่วมกับกลุ่มงานร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา มีคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม พูดคุยถึงความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เชิงบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน