ป่วยโควิดทั่วโลกกว่า10ล.USAวันเดียวเพิ่ม4.4หมื่นบราซิล2.5หมื่น

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ทั่วโลกพบมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 10,402,355 ราย เพิ่มขึ้น 160,467ราย เสียชีวิต 507,515ราย เพิ่มขึ้น 3,402ราย รักษาหายแล้ว 5,648,557ราย

โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากสุด 10 อันดับได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 2,681,526ราย เพิ่มขึ้น 44,449ราย เสียชีวิต 128,774ราย เพิ่มขึ้น 337 ราย รักษาหาย 1,106,348 ราย

2.บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 1,370,488ราย เพิ่มขึ้น 25,234ราย เสียชีวิต 58,385ราย เพิ่มขึ้น 727 ราย รักษาหาย 757,462ราย

3.รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 641,156ราย เพิ่มขึ้น 6,719ราย เสียชีวิต 9,166ราย เพิ่มขึ้น 93ราย รักษาหาย 403,430ราย

4.อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 567,536ราย เพิ่มขึ้น 18,339ราย เสียชีวิต 16,904ราย เพิ่มขึ้น 417 ราย รักษาหาย 335,271ราย

5.สหราชอาณาจักร มีผู้ติดเชื้อ 311,965ราย เพิ่มขึ้น 814 ราย เสียชีวิต 43,575ราย เพิ่มขึ้น 25 ราย

6.สเปน มีผู้ติดเชื้อ 296,050ราย เพิ่มขึ้น 200 ราย เสียชีวิต 28,346ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย

7.เปรู มีผู้ติดเชื้อ 282,365 ราย เพิ่มขึ้น 2,946ราย เสียชีวิต 9,504 ราย เพิ่มขึ้น 187 ราย รักษาหาย 171,159ราย

8.ชิลี มีผู้ติดเชื้อ 275,999รายเพิ่มขึ้น 4,017ราย เสียชีวิต 5,575ราย เพิ่มขึ้น 66 ราย รักษาหาย236,154ราย

9.อิตาลี มีผู้ติดเชื้อ 240,436ราย เพิ่มขึ้น 126 ราย เสียชีวิต 34,744ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย รักษาหาย 189,196ราย

10.อิหร่าน มีผู้ติดเชื้อ 225,205ราย เพิ่มขึ้น 2,536ราย เสียชีวิต 10,670รายเพิ่มขึ้น 162 ราย รักษาหาย 186,180ราย

ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 96 มีผู้ติดเชื้อสะสม 3,169ราย เพิ่มขึ้น 7 ราย เสียชีวิต 58 ราย รักษาหาย 3,053ราย

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.