ยังไม่ลด! น้ำท่วม อ.ปลวกแดง ระยอง

21.05 น. จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สะพาน 4 ซอยสุพรรณ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ขณะนี้สถานการณ์น้ำลดระดับลงเรื่อย ๆ เหลือประมาณ 20 เซนติเมตร (วัดจากพื้นของถนน) หน่วยงานที่เข้าให้การช่วย ได้แก่ อบต. ปลวกแดง ติดตั้งเครื่องสูบ กู้ภัยปลวกแดง รถกู้ชีพกู้ภัย  พร้อมเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการสัญจร ไป - มา พร้อมทำป้ายแจ้งเตือนระมัดระวังน้ำท่วมขัง รถเล็กสามารถสัญจรผ่านทางได้เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ความเสียหายทาง อบต. ปลวกแดง จะเร่งดำเนินการสำรวจ และรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้จังหวัดทราบโดยด่วนต่อไป 

เครดิต : สำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง