ทั่วโลกติดโควิดกว่า 7.3 ล้าน ตายกว่า 4.1 แสน

เว็บไชต์ worldometers รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 แบบเรียลไทม์ เผยข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก รวม 7,311,596 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 121,149 ราย ผู้เสียชีวิต รวม 412,997   ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4,757 ราย ยอดผู้ป่วยรักษาหายรวม 3,594,899 ราย

 

สำหรับประเทศที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับ ประกอบด้วย

 

1.สหรัฐ ผู้ป่วยรวม 2,045,485 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 18,992 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 114,148 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,093 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 784,659 ราย

2.บราซิล ผู้ป่วยรวม 742,084 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 31,197 ราย ผู้เสียชีวิต รวม 38,497 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,185 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 325,602 ราย

3.รัสเซีย ผู้ป่วยรวม 485,253 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 8,595 ราย ผู้เสียชีวิต รวม 6,142 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 242,397 ราย

4.อังกฤษ ผู้ป่วยรวม 289,140 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 1,741 ราย ผู้เสียชีวิต รวม  0,883 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 286 ราย

5.สเปน ผู้ป่วยรวม 289,046 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 249 ราย ผู้เสียชีวิต 27,136 รวม ราย

6.อินเดีย ผู้ป่วยรวม 276,146 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 10,218 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 7,750 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 277 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 134,670 ราย

7.อิตาลี ผู้ป่วยรวม 235,561 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 283 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 34,043 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 79 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 168,646 ราย

8.เปรู ผู้ป่วยรวม 203,736 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 4,040 ราย ผู้เสียชีวิต รวม 5,738 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 167 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 92,929 ราย

9.เยอรมนี ผู้ป่วยรวม 186,516 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 311 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 8,831 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 48 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 170,200 ราย

10.อิหร่าน ผู้ป่วยรวม 175,927 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 2,095 ราย ผู้เสียชีวิต รวม 8,425 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 74 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 138,457 ราย

สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับที่ 85 มีผู้ป่วยรวม 3,121 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ผู้เสียชีวิต รวม 58 ราย ผู้ป่วยรักษาหายรวม 2,973 ราย

 

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.