จับงูเขียวพระอินทร์เข้าห้องครัว ถ.เลียบคลองสอง จ.ปทุมธานี

อาสาร่วมด้วยคุ้มภัย 153 ช่วยเหลือประชาชนจับงูภายในหมู่บ้าน ถนนเลียบคลองสอง จ.ปทุมธานี พบงูเขียวพระอินทร์เข้าห้องครัว อาสาใช้อุปกรณ์จับได้สำเร็จ พร้อมนำปล่อยธรรมชาติต่อไป 

เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วยคุ้มภัย 153