งูเข้าบ้าน โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ

คุณปาลิตา แจ้งผ่านสายด่วน 1677 ขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยจับงู บ้านเลขที่ 324/1 ซอยเสือใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก ซอย 36 แยก 9-3-4 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วย CB ห้วยขวาง 069 นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ พบเป็นงูเขียวพระอินทร์ ความยาวประมาณ 1 เมตร จึงทำการจับไว้ได้เป็นผลสำเร็จ และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดคุณปาลิตา แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ฝากขอบคุณทุกท่าน ที่ประสานและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
**เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วย CB ห้วยขวาง 069