ทั่วโลกป่วยโควิดพุ่ง5.29ล.-เปรูทะลุแสน-USAยังแชมป์

เว็ปไซต์ worldometer รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 23 พ.ค. 63 เวลา 07.20 น. พบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลก 213 ประเทศ จำนวน 5,298,122 ราย เพิ่มขึ้น 109,058 ราย เสียชีวิต 339,415 ราย เพิ่มขึ้น 5,346 ราย และรักษาหายดี 2,151,007 ราย สำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับได้แก่

1.ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 1,645,011 ราย เพิ่มขึ้น 24,114 ราย เสียชีวิต 97,637 ราย เพิ่มขึ้น 1,283 ราย รักษาหาย 397,850 ราย

2.ประเทศบราซิล พบผู้ติดเชื้อ 330,890 ราย เพิ่มขึ้น 19,969 ราย เสียชีวิต 21,048 ราย เพิ่มขึ้น 966 ราย รักษาหาย 135,430 ราย

3.ประเทศรัสเซีย พบผู้ติดเชื้อ 326,448 ราย เพิ่มขึ้น 8,894 ราย เสียชีวิต 3,249 ราย เพิ่มขึ้น 150 ราย รักษาหาย 99,825 ราย

4.ประเทศสเปน พบผู้ติดเชื้อ 281,904 ราย เพิ่มขึ้น 1,787 ราย เสียชีวิต 28,628 ราย เพิ่มขึ้น 688 ราย รักษาหาย 196,958 ราย

5.ประเทศอังกฤษ พบผู้ติดเชื้อ 254,195 ราย เพิ่มขึ้น 3,287 ราย เสียชีวิต 36,393 เพิ่มขึ้น 351 ราย

6.ประเทศอิตาลี พบผู้ติดเชื้อ 228,658 ราย เพิ่มขึ้น 652 ราย เสียชีวิต 32,616 ราย เพิ่มขึ้น 130 ราย รักษาหาย 136,720 ราย

7.ประเทศฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ 182,219 ราย เพิ่มขึ้น 393 ราย เสียชีวิต 28,289 ราย เพิ่มขึ้น 74 ราย รักษาหาย 64,209 ราย

8.ประเทศเยอรมนี พบผู้ติดเชื้อ 179,713 ราย เพิ่มขึ้น 692 ราย เสียชีวิต 8,352 ราย เพิ่มขึ้น 43 ราย รักษาหาย 159,000 ราย

9.ประเทศตุรกี พบผู้ติดเชื้อ 154,500 ราย เพิ่มขึ้น 952 ราย เสียชีวิต 4,276 ราย เพิ่มขึ้น 27 ราย รักษาหาย 116,111 ราย

10.ประเทศอิหร่าน พบผู้ติดเชื้อ 131,652ราย เพิ่มขึ้น 2,311 ราย เสียชีวิต 7,300 ราย เพิ่มขึ้น 51 ราย รักษาหาย 102,276ราย

ขณะที่ประเทศเปรูมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ 12 รองจากประเทศอินเดีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,929 ราย สะสมกว่า 111,698 ราย
เสียชีวิตแล้ว 3,244 ราย เพิ่มขึ้น 96 ราย รักษาหายดี 44,848 ราย

สำหรับ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 73 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตคงที่ คือ 3,037 ราย และ 56 ราย และรักษาหายดี 2,897 ราย

เครดิต : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.