สายสื่อสารตกหล่นกีดขวางการจราจร ซอยสวัสดี ถ.พระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

อาสาร่วมด้วยบ้านขอม 003 ตรวจสอบสายสื่อสารตกหล่นกีดขวางการจราจร บริเวณปากซอยสวัสดี ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อาสาบ้านขอมได้เข้าช่วยอำนวยการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง และประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการเก็บสายสื่อสารขึ้นเป็นที่เรียบร้อย รถสัญจรผ่านทางได้ตามปกติ
**เครดิต : อาสาร่วมด้วยบ้านขอม 003