รถน้ำมันหมด โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ

คุณเยกะเนะ แจ้งผ่านสายด่วน 1677 ขอความช่วยเหลือ รถน้ำมันหมด ใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เป็นรถยนต์โตโยต้า ยาริส สีขาว ทะเบียน กข 4141 ตราด จอดอยู่ลานจอดรถชั้น T2 คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล ถ.ราชวิถี ซอย 15 แจ้งศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วยสาวรีย์ 39 เข้าช่วยเหลือ โดยทำการจัดซื้อน้ำมันไปเติมให้ รถขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติ ล่าสุดคุณเยกะเนะ แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ฝากขอบคุณทุกท่าน ที่ประสานและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
**เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วยสาวรีย์ 39