ขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ตกในท่อระบายน้ำ ถ.พระราม 3

คุณอรุณ ขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ตกในท่อระบายน้ำ บริเวณใต้สะพาน ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยฯ ประสานอาสาร่วมด้วยฉก.โพงพาง 03 ใช้อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ สามารถนำโทรศัพท์ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้สำเร็จ พร้อมนำส่งมอบให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย 

เครดิต : อาสาร่วมด้วยฉก.โพงพาง 03