การรถไฟฯ แจ้งข้อปฏิบัติการเดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9085 (กรุงเทพ - ทุ่งสง) ตามข้อกำหนดของจังหวัดนครศรีธรรมราช

การรรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรรธรรมราช แจ้งเรื่อง การให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถไฟมาสถานีชุมทางทุ่งสง โดยขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9085 (กรุงเทพ - ทุ่งสง) และมีความประสงค์เดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ผู้โดยสารติดต่อญาติมารับที่สถานี เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีการให้บริการรถสาธารณะข้ามจังหวัดทุกเส้นทาง ตามคำสั่งขยายเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 หากกรณีที่เดินทางมาถึงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วไม่มีญาติหรือบุคคลมารอรับ จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารดังกล่าวออกนอกพื้นที่อาคารสถานีโดยเด็ดขาด แต่สามารถพักค้างคืนภายในสถานีที่กำหนดได้ 1 คืน หากวันรุ่งขึ้น ยังไม่มีญาติมาติดต่อรอรับ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางกลับโดยขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9086 (ทุ่งสง-กรุงเทพ)

        
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9085 (กรุงเทพ - ทุ่งสง) ที่มีปลายทางสถานีทุ่งสง และต้องการเดินทางข้ามเขตจังหวัดไปยังจังหวัดใกล้เคียง หากทราบข้อกำหนดของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีญาติหรือบุคคลมารอรับ หากมีความประสงค์ลงจากขบวนรถก่อนถึงสถานีทุ่งสง สามารถคืนเงินค่าโดยสารส่วนต่างที่สถานีได้ทันที โดยไม่หักค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด หรือผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารกับขบวนดังกล่าว หากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้