เร่งแก้ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาเต็มคลอง

กทม.ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองสายต่างๆ เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลองมีพื้นที่รับน้ำและเปิดทางน้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีคลองหลายสายในพื้นที่กรุงเทพฯ ประสบปัญหาวัชพืชและผักตบชวาลอยแน่นเต็มคลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้านตะวันออก เช่น เขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง คลองสามวา และสะพานสูง ซึ่งทำให้กีดขวางทางน้ำและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ลดพื้นที่การกักเก็บน้ำในคลอง ทำให้คลองตื้นเขินเร็วกว่าปกติ การสัญจรทางน้ำไม่สะดวก นำไปสู่ปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของลูกน้ำของยุงอีกด้วย

แต่กทม. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อวานนี้ (21 พ.ค.63) ทีมงานระบายน้ำของกทม. ได้ลงไปจัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหลในคลองสายต่าง ในพื้นที่หลายเขตในโซนกรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก

กทม.ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชน ไม่ทิ้งขยะ ปล่อยน้ำเสีย หรือสารเคมีต่างๆ ลงในน้ำเพราะจะทำให้วัชพืชและผักตบชวาเติบโตได้เร็ว และหากพบปัญหาวัชพืชและผักตบชวาแน่นคลอง แจ้งได้ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม. โทร.02-248-5115