ไทยมียารักษาไวรัสเพียงพอ ส่วน"ฟาวิพิราเวียร์"ต้องนำเข้า

เรามียารักษาไวรัส 7 รายการ ที่ผลิตได้ในประเทศ สำรองไว้ใช้เพียงพอ ส่วน "ฟาวิพิราเวียร์" สำหรับต้านโควิด-19 ไทยยังผลิตเองไม่ได้ จำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศเท่านั้น เพราะผู้ป่วยรุนแรงรอไม่ได้ 

เครดิต : ศูนย์ข้อมูล COVID-19