พม.เปิดโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” บริการที่พักฟรี เพื่อผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19

พม. เปิดโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” บริการที่พักสะอาดอาหาร 3 มื้อ 
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนไร้ญาติ ตกงาน ในช่วงนี้ 
ติดต่อ สายด่วน 1300  

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์