บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งหยุดให้บริการเรือโดยสารทุกธงเป็นการชั่วคราว 28 มี.ค ถึง 30 เม.ย 63

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศ แจ้งหยุดให้บริการเรือโดยสารทุกธงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก 

เครดิต : facebook Chao Phraya Express Boat - เรือด่วนเจ้าพระยา