ทั่วโลกป่วยโควิด 4.6 แสนคน ตายทะลุ 2 หมื่น

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเว็บไซต์  worldometers ประจำวันที่ 26 มี.ค. 63 พบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 468,644 ราย เพิ่มขึ้น 47,277 ราย เสียชีวิต 21,191 ราย เพิ่มขึ้น 2,381 ราย รักษาหาย 114,218 ราย และเชื้อได้แพร่กระจายไปแล้ว 198 พื้นที่ทั่วโลก โดยประเทศที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

จีน  81,285 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 3,287 ราย รักษาหาย  74,051 ราย

อิตาลี 74,386 ราย เพิ่มขึ้น 5,210 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 7,503 ราย เพิ่มขึ้น 683 ราย รักษาหาย 9,362 ราย

สหรัฐอเมริกา 65,797 ราย เพิ่มขึ้น 5,210 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 935 ราย เพิ่มขึ้น 155 ราย รักษาหาย 394 ราย

สเปน 49,515 ราย เพิ่มขึ้น 7,457 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 3,647 ราย เพิ่มขึ้น 656 ราย รักษาหาย 5,367 ราย

เยอรมนี 37,323 ราย เพิ่มขึ้น 4,332 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 206 ราย เพิ่มขึ้น 47 ราย รักษาหาย 3,547 ราย

อิหร่าน 27,017 ราย  เพิ่มขึ้น 2,206 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 2,077 ราย เพิ่มขึ้น 143 ราย รักษาหาย 9,625 ราย

ฝรั่งเศส 25,233 ราย  เพิ่มขึ้น 2,929 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 1,331 ราย เพิ่มขึ้น 231 ราย รักษาหาย 3,900 ราย

สวิตซ์เซอร์แลนด์ 10,897 ราย เพิ่มขึ้น 1,020 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 153 ราย เพิ่มขึ้น 31 ราย รักษาหาย 131 ราย

สหราชอาณาจักร 9,529 ราย เพิ่มขึ้น 1,452 ราย  ยอดผู้เสียชีวิต 465 ราย เพิ่มขึ้น 43 ราย รักษาหาย 135 ราย

เกาหลีใต้ 9,137 ราย เพิ่มขึ้น 100 ราย ยอดผู้เสียชีวิต 126 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย รักษาหาย 3,730 ราย

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 32 จากประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดทั่วโลก  จำนวน 934 ราย เพิ่มขึ้น 107 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 70 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 860 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 11 ราย