ก.มหาดไทยมีคำสั่งด่วนถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัดเฝ้าระวังการเดินทาง เริ่มเที่ยงคืนนี้

วันนี้ (25 มีนาคม) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หลังรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรไทย 

เพื่อให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยรายละเอียดตอนท้ายระบุให้มีการจัดตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดของประชาชน เพื่อเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคมเป็นต้นไป