ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป B ให้กับเพื่อนอาสาที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 คุณสุดแดน แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคเลือดให้กับเพื่อนอาสา เนื่องจากนายธานินทร์ เที่ยงตรง เป็นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รหัสอินทรี 28 ได้ประสบอุบัติเหตุ ทำให้ตับฉีก ร่างกายซีดเพราะขาดเลือด ต้องการเลือดกรุ๊ป B เพื่อเพิ่มเติมเลือดที่ขาด ซึ่งที่โรงพยาบาลมีเลือดกรุ๊ป B ไม่เพียงพอ หากท่านใดมีเลือดกรุ๊ป B และมีความประสงค์ที่จะบริจาค ติดต่อบริจาคได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น. วันเสาร์หยุด ติดต่อบริจาคได้ที่ห้องเลือด ตึกพระเทพปัญญาสุทธี ชั้น 1 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร.034-587-800