คนดี ศรีเนินพระ จ.ระยอง

คนดี ศรีเนินพระ จ.ระยอง 

วันที่ 5 มิ.ย. 2558
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ขอร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลเนินพระ ประดับขีดเครื่องหมายและมอบหนังสือสำคัญ ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 ผู้ช่วย,ผู้ใหญบ้านหมู่3,สารวัตรกำนันตำบลเนินพระ ได้เข้ามอบหนังสือชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง