ความคืบหน้าล่าสุด ปรับปรุงแล้ว!!ถนนราษฎร์บำรุง (สายล่าง) อ.เมือง จ.ระยอง

ความคืบหน้าล่าสุด ปรับปรุงแล้ว!!

จากการชำรุดผุพังของท่อระบายน้ำ บนพื้นผิวถนนราษฎร์บำรุง (สายล่าง) อ.เมือง จ.ระยอง มุ่งหน้าออกถนนสุขุมวิท สาย 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาแก้ไขปรับปรุง ให้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ 
******************************************************************
สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"