ล่าสุดพบเจอแล้ว!!

ล่าสุดพบเจอแล้ว!!

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยระยองว่า ตอนนี้ได้พบเจอคุณนายวิชร์ แล้ว ณ ตลาดจันทบุรี จากที่ได้พลัดหลงกับญาติที่สถานขนส่งจังหวัดระยอง ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

******************************************************************
สามารถแจ้งเหตุ แจ้งข่าว ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือผ่านมายังศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง โทร 038-872055 สายด่วน 1677 หรือ ผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน "m-Rescue" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินแด่ทุกคน "ร่วมด้วยช่วยกัน"