หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ... พับ→ใส่ถุงที่ปิดสนิท→มัดปากถุงให้แน่น ... แล้วทิ้งลงถังให้ กทม. จัดเก็บ

กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง จัดเตรียมถังรองรับหน้ากากอนามัยจากประชาชน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประชาชนสามารถนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วมาทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยในจุดที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) บริเวณหน้าห้องตรวจโรค สำนักอนามัย ชั้น 1 ฝั่งถนนดินสอ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) บริเวณจุดคัดกรอง 4 จุด ประกอบด้วย อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา) บริเวณทางเข้าด้านธนาคารกรุงไทย อาคาร 2 (อาคารสำนักการระบายน้ำ) บริเวณทางเข้าด้านห้องละหมาด อาคารธานีนพรัตน์ 2 จุด (ด้านฝั่งวิภาวดี และด้านฝั่งวงเวียนน้ำพุ) และอาคารไอราวัตพัฒนา บริเวณทางเข้าชั้น B1 ใกล้ลานน้ำพุ


 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร