เสาไฟเอียง ถนนบ้านขอม-บ้านขวาง หวั่นล้มทับ

อาสาร่วมด้วยบ้านขอม 001 แจ้งเสาไฟส่องสว่างเอียง ถนนบ้านขอม - บ้านขวาง บริเวณสะพานใกล้เคียงบริษัทบู้ฮวด หมู่ 5 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เสาไฟมีลักษณะเอียงมาทางถนน เกรงว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดอันตราย แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ประสาน เทศบาลตำบลโคกขาม รับเรื่อง พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขต่อไป

เครดิต: อาสาร่วมบ้านขอม 001