ร่วมด้วยช่วยประชาสัมพันธ์นะค่ะ

ด่วน!!! นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และผู้ติดตาม ที่มีบัตรสีชมพู ไปขอรับบัตรใหม่ ขอในอนุญาตทำงาน ตรวจสัญชาติ และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล (ที่ยังไม่เคยมีบัตร) ****ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2558 
(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้นล่าง) ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร***