ร่วมทำเมืองใหญ่ให้น่าอยู่

3 มิถุนายน 58 ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายได้รับการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จาก เทศบาลนครเชียงราย นำกำลังชุดขุดลอก หน้า รร. dusit island เพื่อแก้ตะกอนทรายในเส้นท่อ และขุดลอกท่อหน้าห้างทองนันทชัย แก้ไขปัญน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงรายตามนโยบายของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายในการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร. 053-600561-2
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย 1677 ดีแทค โทร.ฟรี