โครงการตรวจเยี่ยมชุมชนสำนักงานเขตวังทองหลางและโครงการ กต.ตร.และสน.วังทองหลาง พบประชาชน ณ ชุมชนรามคำแหง 53

โครงการตรวจเยี่ยมชุมชนสำนักงานเขตวังทองหลางและโครงการ กต.ตร.และสน.วังทองหลาง พบประชาชน ณ ชุมชนรามคำแหง 53

 


วันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยนายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขต น.ส.ศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและตัวแทนฝ่ายต่างๆ, กต.ตร.และสน.วังทองหลาง โดย พ.ต.ต.กิตติวัฒน์ เลี่ยนวงศ์ สวป. พร้อมทีมตำรวจชุมชนสัมพันธ์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และร่วมด้วยช่วยกัน ลงพื้นที่พูดคุยรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน อาทิ การจราจรและการจอดรถไม่เป็นระเบียบ น้ำประปาไม่ไหล การขอจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยร่วมด้วยช่วยกันยังได้ประชาสัมพันธ์สายด่วน1677 เพื่อเป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือ
ทั้งนี้หน่วยงานยังได้ร่วมเดินสำรวจชุมชนและเห็นจุดที่เป็นความเดือดร้อน เตรียมหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน