น้ำประปาที่บ้านแสนสุข ม.2 ไม่ไหล

 

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากคุณคุณากร ว่า น้ำประปาที่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ไหลมาประมาณ 3 วันแล้ว ชาวบ้านและผู้ประกอบการหอพักเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยตรวจสอบและแก้ไขด้วย **ศูนย์ฯได้ประสาน นายคมสันต์ บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี รับเรื่อง จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข