โครงการตรวจเยี่ยมชุมชนฯ พบประชาชน ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยนายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขต น.ส.ศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  และตัวแทนฝ่ายต่างๆ, กต.ตร.และ สน.วังทองหลาง โดย พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ สวป. พร้อมทีมตำรวจชุมชนสัมพันธ์, ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และ ร่วมด้วยช่วยกัน ลงพื้นที่พูดคุยรับฟังปัญหาจากชาวบ้านชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 ในโครงการตรวจเยี่ยมชุมชนสำนักงานเขตวังทองหลางและโครงการ กต.ตร.และ สน.วังทองหลาง เน้นย้ำการสอดส่องดูแลป้องกันเหตุเพลิงไหม้ แนะนำการทำงานของแต่ละหน่วยงาน โดยร่วมด้วยช่วยกันได้ประชาสัมพันธ์สายด่วน1677 และแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5

ทั้งนี้ชาวชุมชนยังได้แจ้งความเดือดร้อน อาทิ  ขยะตกค้าง จอดรถกีดขวาง ซึ่งหน่วยงานได้รับทราบและพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ