ประกาศตั้งฐานปฏิบัติการใหม่ "ร่วมด้วยช่วยกันฐานโพธิ์คู่"

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ปัจจุบันมีฐานปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 47 ฐาน สมาชิกอาสากว่า 2,500 คน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการนี้ขอประกาศตั้งฐานปฏิบัติการที่ 48 คือ ร่วมด้วยช่วยกันฐานโธิ์คู่ รับผิดชอบพื้นที่ในขต สน.มักกะสัน และบริเวณรอยต่อ สน.พญาไท, สนดินแดง โดยมี นายมานพ คุ้มเงิน รหัสนามเรียกขาน ร่วมด้วยโพธิ์คู่ 01 เป็นหัวหน้าฐาน พร้อมด้วยอาสา 19 นาย เข้าเป็นสมาชิก

ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันฯ และทุกฐานปฏิบัติการ ขอต้อนรับและมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ร่วมด้วยช่วยกันฐานโพร์คู่ มารวมเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน โดยเริ่มประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันฯ นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป