บริการตรวจเช็คสภาพวิทยุสื่อสาร สำหรับอาสาร่วมด้วยช่วยกันและบุคคลทั่วไป

วันที่ 28 มกราคา 2563 ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับ บริษัท T.C.GROUP บริการตรวจเช็คสภาพวิทยุสื่อสาร สำหรับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน อาสาเครือข่ายพันธมิตร และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ซ.รามคำแหง21 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

โดยผู้ที่มาเข้ารับบริการจะได้สิทธิพิเศษซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรีสำหรับเครื่องวิทยุสื่อสารในกลุ่มบริษัท T.C. GROUP ภายใต้ Brand 1.SPENDER 2.SENDER 3.T.C.COM 4.SPEEDER พร้อมกับภายในงานยังมีการแจกหน้ากากอนามัยใช้สำหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5 และป้องกันการติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้ามีอาสาร่วมด้วยช่วยกัน อาสาเครือข่ายพันธมิตร ตัวแทนชุมชน และประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง