โครงการตรวจเยี่ยมชุมชน และโครงการ กต.ตร.และ สน.วังทองหลาง พบประชาชน ณ ชุมชนคลองพลับพลา

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยนายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขต น.ส.ศิริลักษณ์ ลีระศิริ และนายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมกับ กต.ตร.สน.วังทองหลาง พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ ผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ สวป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนฝ่ายต่างๆจากเขตวังทองหลาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 และร่วมด้วยช่วยกัน ลงพื้นที่พูดคุยรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน แนะนำการทำงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยชาวชุมชนได้แจ้งความเดือดร้อน อาทิ ที่จอดรถ ไฟฟ้าส่องสว่าง รถขยะและถังยะไม่เพียงพอ ซึ่งทางหน่วยงานรับผิดชอบจะเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไขโดยเร็ว