เข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สำนักป้องกันฯ กทม. พร้อมหารือการทำงานร่วมกันในปี 2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน เข้าพบ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เพื่อปรึกษาการทำงานร่วมกันในการจัดฝึกปฏิบัติการเผชิญเหตุ การรายงานข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ประจำปี 2563 และถือโอกาสมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย