ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 19 ปี ฐานปฏิบัติการ CB ห้วยขวาง

วันที่ 12 มกราคม 2563 คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ 19 ปี ของอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ฐานปฏิบัติการ CB ห้วยขวาง