เขตวังทองหลาง ตำรวจ และ ร่วมด้วยช่วยกัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนพลับพลา ซ.รามคำแหง 21

วันที่ 24 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตวังทองหลาง โดยนายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขต น.ส.ศิริลักษณ์ ลีระศิริ และนายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมหัวหน้าฝ่าย ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.วังทองหลาง และ คุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รอง ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนพลับพลา ซ.รามคำแหง 21 ตามโครงการตรวจเยี่ยมชุมชน, โครงการ กต.ตร.และ สน.วังทองหลางพบประชาชน โดยร่วมรับฟังปัญหา แนะนำการทำงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูล มอบข้าวสารและน้ำดื่ม และเดินตรวจสอบจุดที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลางและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์รับเรื่องและศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีคุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รองผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกันให้การต้อนรับ