ตัวเงินตัวทองบุกรุก โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ

คุณประวีณ แจ้งผ่านสายด่วน 1677 ขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยจับตัวเงินตัวทอง อยู่บ้านเลขที่ 85 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 15 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ แจ้งศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วย ฉก.โพงพาง 16,30,48,50 นำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ โดยทำการจับไว้ได้ พร้อมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดคุณประวีณ แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ฝากขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ประสานและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
**Cr.อาสาร่วมด้วย ฉก.โพงพาง 50