มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมบริการน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่สวนสันติชัยปราการ

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จากมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ร่วมบริการน้ำดื่มให้กับประชาชน ณ จุดคัดกรองพิพิธบางลำภู บริเวณสวนสันติชัยปราการ ที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี