ร่วมด้วยช่วยกัน บริการน้ำดื่ม ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

12 ธ.ค.2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จากมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ร่วมบริการน้ำดื่มให้กับประชาชน ณ จุดคัดกรองพิพิธบางลำภู บริเวณสวนสันติชัยปราการ ที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี