คืบหน้า.. ท่อประปาแตก ปากซอยเอกมัย 21

อาสาร่วมด้วย 352 แจ้งคืบหน้ากรณีมีน้ำท่วมขังบนพื้นถนน ปากซอยเอกมัย 21 ถนนเอกมัย ทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ประสาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน กทม.1555 ตรวจสอบ ล่าสุดการประปานครหลวง ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่แตกเรียบร้อยแล้ว (ข้อความ/ภาพ : อาสาร่วมด้วย 352)