ชื่นชม อาสาเก็บมือถือได้ มอบร่วมด้วยตามหาเจ้าของ

อาสาร่วมด้วยบางแค 05 เก็บโทรศัพท์มือถือได้ นำมามอบให้ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ โทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงสีดำ หล่นบนรถแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง ทะเบียน 1มก 7878 กรุงเทพมหานคร คาดเป็นลูกค้าชาวต่างชาติทำหล่นไว้ เจ้าของติดต่อรับคืนได้ที่ร่วมด้วยช่วยกัน โทร.1677