อันตราย! ถนนทรุดตัวตรงข้ามห้างบิ๊กซีพระราม 4

อันตราย! ถนนทรุดตัว ตรงข้ามห้างบิ๊กซีพระราม 4


อาสาร่วมด้วย ฉก.โพงพาง 14 แจ้งเตือนพบพื้นถนนทรุดตัวบริเวณตรงข้ามห้างบิ๊กซีพระราม 4 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เบื้องต้นทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน ประสานคุณสกาวเดือน เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหหานคร 1555 ประสานหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมต่อไป