จับงูเหลือม ถ.พญาไท

อาสาร่วมด้วยสาวรีย์ 02 ตรวจสอบเหตุ ประชาชนขอความช่วยเหลืองูเข้าบ้าน บริเวณหลังโรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พบงูเหลือม 1 ตัว ความยาวประมาณ 3 เมตร อาสาช่วยเหลือจับตัวงูไว้ได้สำเร็จ พร้อมนำส่งมอบ สดพ.พญาไท 

เครดิต อาสาร่วมด้วยสาวรีย์ 02