จับงูสิง ถ.เสรีไทย ซอย 73

อาสาร่วมด้วยคุ้มภัย 153 ตรวจสอบเหตุ ประชาชนขอความช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู หมู่บ้านมิเนร่า ถนนเสรีไทย ซอย 73 พบงูสิงความยาวประมาณ 1 เมตร อยู่ภายในสระน้ำภายในบ้าน อาสาใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือจับงูไว้ไดัเป็นที่เรียบร้อย พร้อมนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป พื้นที่ สน.บางชัน

เครดิต อาสาร่วมด้วยคุ้มภัย 153